Повідомлення про результати загальних зборів 8 вересня 2020 р.