Результати загальних зборів 10 жовтня 2023 року

Повідомлення про рішення, прийняті загальними зборами ОСББ "Молодіжний-15", проведеними 10 жовтня 2023 року

ШАНОВНІ СПІВВЛАСНИКИ!

10 жовтня 2023 року відбулися загальні збори ОСББ "Молодіжний-15". Оскільки на Зборах була присутня кількість співвласників, менша, ніж необхідна для прийняття рішень, правління ОСББ "Молодіжний-15" згідно зі ст. 10 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" призначило проведення письмового опитування та створило комісію, яка провела письмове опитування.

Згідно з чинним законодавством, строк для проведення письмового опитування сплив о 24:00 25 жовтня 2023 року.

Враховуючи голоси співвласників, віддані безпосередньо на зборах та під час письмового опитування, повідомляємо про прийняті рішення згідно з порядком денним:

Питання порядку денного, пропозиція

Результат

Звіт правління.

Пропозиція (рішення загальних зборів):

“Узяти звіт правління ОСББ “Молодіжний-15” до уваги.”

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Звіт ревізійної комісії.

Пропозиція (рішення загальних зборів):

“З урахуванням висновків ревізійної комісії:

 • Затвердити Фінансові звіти Об'єднання за 2020, 2021 і 2022 роки в складі балансу та звіту про фінансові результати, що додаються;

 • Визнати діяльність правління та посадових осіб Об'єднання в зазначений період такою, що відповідає чинному законодавству, статуту та рішенням загальних зборів Об'єднання;

 • Визнати витрачання правлінням коштів Об'єднання в зазначений період таким, що здійснювалося за цільовим призначенням, у межах та відповідно до кошторису.”

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Затвердження кошторису Об’єднання.

Пропозиція (рішення загальних зборів):

“• Затвердити кошторис ОСББ “Молодіжний‑15” на 2024 рік у запропонованій правлінням редакції (додається).

• Дозволити Правлінню виходячи з фактичних потреб Об’єднання здійснювати перенесення асигнувань між статтями витрат в межах загальної суми доходної частини кошторису.

• Дозволити Правлінню без додаткового погодження з Загальними зборами фінансувати за рахунок ремонтного фонду всі види робіт з ремонту покрівель, ліфтів, а також всі види поточного ремонту спільного майна.

• Дозволити Правлінню без додаткового погодження з Загальними зборами фінансувати за рахунок резервного фонду всі види робіт з усунення/відвернення збитків, ліквідації наслідків аварій, збройних обстрілів та інших непередбачених обставин.

• Встановити, що невикористані протягом року залишки коштів цільових фондів переносяться на наступний рік за відповідними цільовими фондами.

• Встановити, що в разі незатвердження загальними зборами до 1 січня відповідного року кошторису на такий рік, надходження і витрачання коштів фондів Об’єднання здійснюється в такому році в таких же розмірах, за напрямками та на умовах, що визначені останнім затвердженим загальними зборами річним кошторисом Об’єднання.”

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Визначення розміру й порядку сплати внесків і платежів співвласників.

Пропозиція (рішення загальних зборів):

“• Встановити з 1 січня 2024 року розмір внесків на утримання будинків та прибудинкових територій ОСББ “Молодіжний-15”: для власників квартир 1 поверху – 7,23 грн./м.кв. на міс., для власників квартир вище 1 поверху - 7,99 грн./м.кв. на міс.

• Встановити, що всі внески та платежі співвласників сплачуються співвласниками на банківський рахунок Об’єднання не пізніше “20” числа місяця, наступного за звітним.”

РІШЕННЯ
НЕ ПРИЙНЯТО

Обрання нового складу правління Об'єднання.

Пропозиція (рішення загальних зборів):

“Обрати, з 1 листопада 2023 року, правління Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків “Молодіжний-15” у складі:

 • Бутович Лариса Владиславівна
  (вулиця академіка Заболотного, 16, кв. 4),

 • Волошин Петро Борисович
  (проспект Академіка Глушкова, 59, кв. 11),

 • Гапеєв Григорій Григорович
  (проспект Академіка Глушкова, 61, кв.21),

 • Завгородній Сергій Миколайович
  (проспект Академіка Глушкова, 55, кв. 108),

 • Корнієнко Наталія Костянтинівна
  (вулиця академіка Заболотного, 16, кв. 112),

 • Косяк Олена Анатоліївна
  (вулиця академіка Заболотного, 16, кв. 78),

 • Лавриненко Олександр Миколайович
  (вулиця Академіка Заболотного, 16, кв. 36),

 • Сломінська Тетяна Михайлівна
  (проспект Академіка Глушкова, 53, кв. 12),

 • Шабрацький Володимир Вікторович
  (проспект Академіка Глушкова, 55, кв. 3).”

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Обрання нового складу ревізійної комісії Об'єднання.

Пропозиція (рішення загальних зборів):

“Обрати, з 1 листопада 2023 року, ревізійну комісію Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків “Молодіжний-15” у складі:

 • Зарецька Нінель Борисівна
  (проспект Академіка Глушкова, 55, кв. 34),

 • Зубарська Людмила Олександрівна
  (проспект Академіка Глушкова, 53, кв. 48),

 • Кужель Валентина Олександрівна
  (вулиця Академіка Заболотного, 16, кв. 46).”

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Надання доручень у зв’язку з прийнятими рішеннями.

Пропозиція (рішення загальних зборів):

“• Доручити новообраному правлінню Об’єднання прийняти справи і приступити до виконання обов'язків з 1 листопада 2023 року.

• Доручити чинному правлінню Об'єднання розмістити повідомлення про прийняті цими Зборами рішення на сайті Об'єднання molod15.kyiv.ua та на дошках оголошень у ліфтових холах першого поверху будинків Об'єднання не пізніше 15 календарних днів з дня завершення строку, встановленого для проведення письмового опитування.

• Встановити, що прізвище, ім’я, по батькові співвласника-фізичної особи, номер і загальна площа квартири або нежитлового приміщення, що йому належить у Будинку, а також зміст його листка опитування, є конфіденційною інформацією про фізичну особу, та заборонити органам управління і посадовим особам Об'єднання надавати таку інформацію для ознайомлення будь-яким особам без попередньої письмової згоди такого співвласника.”

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

 

Розмір внесків залишився попередній.

 

Докладний протокол доступний зареєстрованим користувачам: https://molod15.kyiv.ua/node/71